Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
10.06.2016 05:05 - Продължение 1-во .... „Обща и българска история“ по програма от 1922 г.
Автор: getmans1 Категория: Политика   
Прочетен: 987 Коментари: 6 Гласове:
4


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
Продължение от;
http://getmans1.blog.bg/politika/2016/02/07/kakvo-sa-uchili-po-istoriia-predi-stotina-godini.1428075СЪДЪРЖАНИЕ.

Завоевание На балканския полуостровъ отъ турците . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. 3
1). Причини за падане България и на другите балкански държави
Наредба на старобългарската държава.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  . . . . . 5
1). Чиновници и войска.
2). Боляри и духовенство.
3). Положението на народа.
4). Селското население.
5). Данъци и тегоби ( повинности ).
6). Изкуство.
Уредба на турската държава.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1). Могъществото на Турция.
Положение на българите.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . 12
1). Селяни.
2). Гражадани.

НОВО ВРЕМЕ.

Открития и изнамирания.  . . . . . . . . . . . . . . . . ..  .. . . .. . . . . . . . .. .. . . . . .. . .. . .. . . . .. . . . . . 13
1). Христофоръ Колумбъ
2). Книгопечатането. Ив. Гутенберг.
3). Огнестрелните оръжия.
4). Новъ животъ. Възраждане.
Реформация.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . .  18 
1). Развала на духовенството. 
2). Лютеръ.
3). Учението на Лютера.
4). Вормски съборъ.
5). Протестанати. Аугсбурски миръ.
6). Игнатий Лойола. Езуити.
7). Тридесетъ - годишна вояна ( 1618-1648)
8). Валенщайнъ.
9). Густавъ Адолф.
10). Вествалскиятъ миръ.
11). Религиозни войни въ Франция.
12). Нантски едиктъ.
 Австрия и упадъкъ на Турция.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
1). Тежко положение на българската рая.
2). Насилие над вярата.
3). Връзки съ западъ. Първи опити за възстание.
4). Католишка пропаганда.
5). Петъръ Парчевичъ.
6). Възстание въ Чипровецъ.
7). Господари и рая. Хайдути.
8). Стопански и духовенъ животъ. Изкуство.
9). Духовно робство.
Европейските държави презъ 17. и 18. в. засилване на кралската властъ . . . . . .  34
1). Людовикъ XIV въ Франция.
2). Предворенъ животъ.
3). Войните на Людовикъ XIV.
 Петър I Велики.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . .  .. .  .. . . .  .. .. . . . . . .  . . . . . .37
1). Екатерина II.
Положението на народа въ Франция. Недоволство.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39
Съединените държави. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1). Вашингтонъ.
2). Франклинъ.
Великата френска революция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
1). Положението на страната.
2). Генерални щати.
3). Революцията.
4). Законодателно събрание.
5). Народен конвентъ.
6). Тероръ.
7). Петъ директори.
8). Наполеонъ Бонапартъ.
9). Империя.
10). Войни на империята.
11). Падане на Наполеонъ
12). Виенски конгресъ
Вътрешно разложение на Турция.          .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50
1). Султан Селим III и опитти за реформи.
2). Осман Пазвантоглу.
Възраждане на българския народъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
1). Отец Паисий.
2). Софроний Тратчански.
3). Борби на сърби и гърци за освобождение. Участие на българите в тяхъ.
4). Развитие на българското стопанство и на просветата.
5). Юрий Венелин и Василий Евстатиев Априлов.
6). Габровското училище и Неофит Рилски
Черковен въпрос.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60
1). Началото но борбата за български черкви.
2). Реформи в Турция.
3). Заточение на Неофитъ Бозвели и Иларион Макариополски.
4). Кримска война.
5). Подновяване на църковната борба.
6). Отделяне от патриарха.
7). Католишка пропаганда.
8). Братя Миладинови.
9). Разрещение на черковния въпросъ.Българска Екзархия. Схизма.  
Борба за политическо освобождение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
1). Първи възстанически движения презъ 19. в. Георги Мамарчевъ ( Боюклията )
Организация на борбата извънъ България. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
1). Георги (Сава) Стойковъ Раковски.
2). Хаджи Димитъръ и Стефанъ Караджа.
Организиране на борбата вътре въ България. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
1). Любенъ Каравелов.
2). Василъ Ивановъ Левски.
3). Подготовка за общонародно възстание. Левски като апостолъ.
4). Христо Ботевъ.
5). Народно възстание.
6). Четата на ботевъ.
7). Европа и „Бългаските ужаси“. Сръбско - Турска война.
Освободителната руско - турска война. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

ТРЕТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО

Учередително събрание. Първо Велико Народно събрание. . . . . . . .  . . . . . . .. . . . . . .81
1). Уредба на България
Източна Румелия. Съединението. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
1). Сръбско - българска война.
2). Сваляне на князъ Батемберга. Безредия.
3). Вътрешен животъ и напредъкъ на България
Македонски въпрос. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . . . . .. . . . . . ... . ..  .. . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . .88
1). Илинденско възстание. Хуриетъ. Независимост на България
Турско - балканска война. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .90
1). Разпадане на Балканския съюзъ
Обединение на Италия.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Обединение на Германия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 97
1). Произход на световната война. Ръстътъ на германската сила.
Световната война. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1). Участието на България въ световната война.
2). Мирните договори.

ОБЩЪ ПРЕГОВОР НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ИСТОРИЯ.

Образуването на бъгарския народъ. Чужди елементи въ него. . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .104
1). Местоположение на България.
2). Първобитно население.
3). Траки и гръко - римско влияние.
4). Опустошение на балканския полуостровъ.Славяни.
5). Исперуховите войни.
6). Характерни черти на българския народъ.
7). Време на най-големи успехи на българския народъ.
8). Борисъ.
9). Симеонъ.
Упъдъкъ първото българско царство. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
1). Самоилъ.
2). Гръцко робство.
 Асеновци. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . .. . 116
Упадък на второто българско царство. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . 118
Стопански живот на българския народ през първото и второто българсики царства.119
1). Църковен животъ на българите.
2). Книжовен и умствен живот презъ старото българско царство.
3). Застой на българския напредък през турското робство.
Оцелването на българкия народъ презъ турското робство. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Начало и причини на българското възраждане в ново време. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
1). Оформяне на ново-българския език. По-видни писатели до освобождението. 
Какво предстои на българската държава и на българския народ.  . . . . . . . . .. . . . . . . . 134Гласувай:
4
01. getmans1 - S. O. S. . . . . . . . . За първи път пол...
10.06.2016 08:23
S.O.S. ........

За първи път ползвам браузъра Maxtlon Cloud и забелязвам, че не се отваря линка, що ли?

Иначе добре знам, че едва ли едно съдаржание дори и на учебник от преди стотина години е нещо интересно. Още като го представих някои проявиха интерес, и ако има такъв към конкретна тема съм готов да препиша съотвения урок.
цитирай
2. getmans1 - Учебника е одобрен 1922г. една година преди „Първото антифашистко въстание“ в света и името на автора ме заинтригува ....
10.06.2016 09:00
... Да въстанието е факт но биографията на автора ме кара силно да се съмнявам дали е имало фашизъм.

А ето и кой е авторът;

Иван Пастухов (1876–1961) е виден историк, публицист, общественик и политически деец. В своите спомени той проследява професионалния си път на учител и ръководител на Българския учителски съюз на фона на динамичните обществено-политически процеси в страната. Бил е главен редактор на вестниците “Народ”, “Искра” и “Съзнание”. През 1919–1920 и 1938–1939 г. е депутат в ХVІІІ и ХХІV Обикновено народно събрание. В продължение на десет години е секретар на Българското историческо дружество и активен популяризатор на исторически знания. Автор е на много учебници по история за гимназиалните класове, както и на научните трудове „Българска история”, „Старите траки в България”, „Турски шпионаж между българската емиграция в Румъния” и др.

Иван Пастухов описва всяка крачка на Българската работническа социалдемократическа партия от времето на „широките социалисти” до обединението им с „тесните”. Особен интерес представляват непубликуваните никъде досега спомени за срещите му с А. Жданов и В. Молотов непосредствено преди подписването на пакта за ненападение между Съветския съюз и хитлеристка Германия.
През януари 1945 г. от левите среди в БРСДП започват атака за налагане курс на сътрудничество с БРП(к). От ЦК са изключени Кръстю Пастухов, Иван Пастухов и д-р Георги Петков.
цитирай
3. rustam - ...
10.06.2016 21:31
Не става ясно кой именно линк не ти се отваря, обаче е ясно, че самият ти не си отварял много учебника по БЕ.

Пише се "съЪржание" и " учебникЪТ е одобрен". Абе, шматка, като почнеш да пишеш за учебници, вземи поне си пусни един автоматичен текстови редактор.

Преди вчичко учебникът е одобрен една година преди преврата на 9 юни, след който народният министър на просветата Омарчевски е вкаран в концлагер, пък след това идва Въстанието. Какво ти е чудно бе, шматка, така и не разбрах. Това, че е имало социалдемократи в едно фашистко управление не го прави друго по смисъла на качеството му.

Ето, в твоя блог коментират интелигентни и образовани хора, но това не те прави теб самия образован. Ти си оставаш същия цървул.
цитирай
4. yoan2015 - Може ли някой интелигентен и обр...
10.06.2016 22:45
Може ли някой интелигентен и образован човек да си позволи да напише излиянието на бай ти Рюстам?
цитирай
5. getmans1 - Тоа не го броя за жив пък се ...
10.06.2016 23:10
yoan2015 написа:
Може ли някой интелигентен и образован човек да си позволи да напише излиянието на бай ти Рюстам?


... помъкнал се подир мен като селска мастия да ме поправя с ... „Пише се "съЪржание" ... :)))
Като му се играе на „даскал“ да ходи примерно подир Подводния или някой друг от дружките му.
Като съм написал „съдаржание“ чудо голямо, колко пъти редактора ми почертава грешна дума само дрисъци са се заяждали с тези неща.
цитирай
6. getmans1 - IGNORE ! ... Пише се "съЪржание"...
10.06.2016 23:13
rustam написа:
Не става ясно кой именно линк не ти се отваря, обаче е ясно, че самият ти не си отварял много учебника по БЕ.

Пише се "съЪржание" и " учебникЪТ е одобрен". Абе, шматка, като почнеш да пишеш за учебници, вземи поне си пусни един автоматичен текстови редактор.

Преди вчичко учебникът е одобрен една година преди преврата на 9 юни, след който народният министър на просветата Омарчевски е вкаран в концлагер, пък след това идва Въстанието. Какво ти е чудно бе, шматка, така и не разбрах. Това, че е имало социалдемократи в едно фашистко управление не го прави друго по смисъла на качеството му.

Ето, в твоя блог коментират интелигентни и образовани хора, но това не те прави теб самия образован. Ти си оставаш същия цървул.

цитирай
Търсене

За този блог
Автор: getmans1
Категория: Политика
Прочетен: 2566737
Постинги: 1368
Коментари: 16102
Гласове: 6531
Календар
«  Март, 2021  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031